Kế hoạch hoạt động lớp mẫu giáo bé Tuần 1 ( 4\1 - 8\1 )
Chủ Đểm :Các phương tiện giao thông (4\1-8\1 )
Hoạt động Thứ hai Thứ ba   Thứ năm Thứ sáu
7h00 – 8h50
Hoạt động sáng
Đón trẻ - Ăn sáng - Vệ sinh
Thể dục sáng – Điểm danh – Báo ăn.
Trò chuyện về chủ điểm.
9h – 9h30 PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ THỰC NGHIỆM KHÁM PHÁ KHOA HỌC VỀ MTXQ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
Nội dung giảng dạy BTPTC: Chim sẻ    TCVĐ:Ném trúng đích      Thơ :Xe chữa cháy Thí nghiệm về pha màu sắc Khám phá táu thủy Tô màu xe ô tô 
9h30 – 9h50
Hoạt động có chủ đích
Nhận biết :xe đạp HĐCMĐ: Trò chuyện về các phương tiện giao thông HĐCMĐ: Bé thích xe gì nhất HĐCMĐ: Trò chuyện về các loại phương tiện giao thông HĐCMĐ: trò chuyện về lợi ích của xe đạp
TCVĐ:ai nhanh nhất  TCVĐ: Thi xem đội nào nhanh TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
9h50 – 10h30
Hoạt động góc
Góc phân vai: các loại xe......v Góc xây dựng: xây dựng cầu, đường  Góc sách truyện: làm sách về các phương tiện giao thông Góc học tập: tranh các loại xe - Góc nghệ thuật: Biểu diễn các bài trong chủ điểm.
10h30 – 11h00 Vệ sinh – ăn trưa - ngủ trưa
14h30 – 15h00 Ăn chiều
Học các môn năng khiếu Vẽ Dance sport Dance sport Tiếng Anh
15h00 – 16h00 Ca dao, đồng dao Âm nhạc với trẻ. Hoạt động tự chọn Tô màu cây xanh Nêu gương bé ngoan.
Hoạt đông chung    
16h00 – 17h00
Trả trẻ
Chơi tự chọn.
Trả trẻ