Kế hoạch hoạt động lớp mẫu giáo nhỡ Tuần 1 ( 4\1 - 8\1 )
Chủ Đểm :Các phương tiện giao thông
 

Hoạt động
 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
7h00 - 8h50
Hoạt động sáng

Đón trẻ - Ăn sáng - Vệ sinh
Thể dục sáng - Điểm danh - Báo ăn
Trò chuyện về chủ điểm
 
9h - 9h30  PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT  PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ  THỰC NGHIỆM  KHÁM PHÁ KHOA HỌC VỀ MTXQ
 PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
 
Nội dung giảng dạy

BTPTC: Bật lên tục qua  năm ô
TCVĐ:Ném trúng đích    
 
Truyện:Kiến con đi ô tô
TC:Hát theo hình ảnh
Thí nghiệm về các màu sắc Khám phá tàu thủy Tô màu đèn giao thông

9h30 - 9h50
Hoạt động có chủ đích
 
Nhận biết :Tín hiệu đèn
TCVĐ:Ai nhanh nhất
HĐCMĐ: Trò chuyện về các phương tiện giao thông
HĐCMĐ: Bé thích xe gì nhất
TCVĐ: Thi xem đội nào nhanh
HĐCMĐ: Trò chuyện về các loại phương tiện giao thông HĐCMĐ: Trò chuyện về lợi ích của xe ô tô
TCVĐ: Dung dăng dung dẻ

9h50 - 10h30
Hoạt động góc
 
Góc phân vai: Các con vật......v Góc xây dựng: Xâydựng cầu đường   Góc sách truyện: Làm sách về các phương tiện giao thông Góc học tập: Tranh các loại xe Góc nghệ thuật: Biểu diễn các bài trong chủ điểm

10h30 - 11h00
 
Vệ sinh - Ăn trưa - ngủ trưa

14h30 - 15h00
 
Ăn chiều

Học các môn năng khiếu
 
Vẽ Dance sport Dance sport Tiếng Anh

15h00 - 16h00
 
Ca dao, đồng dao Âm nhạc với trẻ Hoạt động tự chọn Tô màu cây xanh Nêu gương bé ngoan

16h00 - 17h00
Trả trẻ
 
Chơi tự chọn
Trả trẻ