Kế hoạch hoạt động lớp nhà trẻ Tuần 2 ( 11\1 - 15\1 )
Chủ Đểm: Những con vật đáng yêu
 

Hoạt động
 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
7h00 - 8h50
Hoạt động sáng

Đón trẻ - Ăn sáng - Vệ sinh
Thể dục sáng - Điểm danh - Báo ăn
Trò chuyện về chủ điểm
 
9h - 9h30  PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT  PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ  THỰC NGHIỆM  KHÁM PHÁ KHOA HỌC VỀ MTXQ
 PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
 
Nội dung giảng dạy
 

BTPTC: Chim non
VĐCB: Chạy theo hướng đã định
 
Nghe hát: Một con vịt
TCVĐ: Nu na nu nống
Thí nghiệm về khám phá màu sắc Khám phá tàu thủy Tô màu con vịt  

9h30 - 9h50
Hoạt động có chủ đích
 
Nhận biết :To nhỏ
TCVĐ:Ai nhanh nhất
HĐCMĐ: Trò chuyện về con vịt
HĐCMĐ: Nhận biết con vịt
TCVĐ: Thi xem đội nào nhanh
HĐCMĐ: Trò chuyện về môi trường sống của con vịt HĐCMĐ: Trò chuyện về các con vật
TCVĐ: Dung dăng dung dẻ

9h50 - 10h30
Hoạt động góc
 
Góc phân vai: Các con vật......v Góc xây dựng: Xây dựng công viên  Góc sách truyện: Làm sách về con vịt Góc học tập: Tranh các con vật Góc nghệ thuật: Biểu diễn các bài trong chủ điểm

10h30 - 11h00
 
Vệ sinh - Ăn trưa - ngủ trưa

14h30 - 15h00
 
Ăn chiều

Học các môn năng khiếu
 
Vẽ Dance sport Dance sport Tiếng Anh

15h00 - 16h00
 
Ca dao, đồng dao Âm nhạc với trẻ Hoạt động tự chọn Tô màu cây xanh Nêu gương bé ngoan

16h00 - 17h00
Trả trẻ
 
Chơi tự chọn
Trả trẻ