Giờ học tiếng anh của các bạn nhỏ trường mầm non Vi Khánh
 Giờ học tiếng anh của các bạn nhỏ trường mầm non Vi Khánh
 Ngày 31/8/2018

Đọc tiếp...
 
Thí nghiệm: " Trứng nổi, trứng chìm"
Các bạn nhỏ lớp Mon 1 đã nỗ lực rất nhiều trong các hoạt động học. Và có 1 bài học thú vị hơn cả là được cùng cô làm thí nghiệm:" trứng nổi, trứng chìm". Những câu hỏi ngộ nghĩnh đáng yêu đã được làm sáng tỏ sau bài học thí nghiệm này.
Ngày 31/8/2018
Đọc tiếp...
 
Hoạt động cổ vũ bóng đá đội tuyển Việt Nam
Hoạt động cổ vũ bóng đá đội tuyển Việt Nam
Ngày 30/8/2018
Đọc tiếp...
 
Giờ hoạt động giáo cụ của các bạn trường nhỏ trường Vi Khánh
Giờ hoạt động giáo cụ của các bạn trường nhỏ trường Vi Khánh
Ngày 23/8/2018
Đọc tiếp...
 
Giờ tiếng anh của các bạn lớp Mon 1
Giờ tiếng anh của các bạn lớp Mon 1
Ngày 22/8/2018
Đọc tiếp...
 
Giờ học của các bạn lớp Panda
Giờ học của các bạn lớp Panda
Ngày 20/8/2018
Đọc tiếp...
 
|| Trang đầu | Trang trước | 1 - 2- | Trang sau | Trang cuối |

Kết quả 1 - 10 / 11